Chcete vědět více?

Schopnost finanční rizika identifikovat, kvantifikovat a řídit je zcela klíčovým předpokladem úspěchu v dnešním konkurenčním podnikatelském prostředí. Řízení rizik neznamená pouze jejich eliminaci. Jde spíše o řízení obchodních aktivit mezi příležitostmi na straně jedné a minimalizací ztrát na straně druhé. My Vám nabízíme řešení, se kterým dokážeme společně rizikům správně předcházet, a tím vytvoříme vhodné podmínky pro Váš další rozvoj a růst.

 Hlavní benefity

  • Dosáhnete optimální kombinace zajištění rizik.
  • Uskutečníte transakce a zajištění rizik s minimálními náklady díky zkušenosti našich profesionálů a silnému postavení na trhu s českou korunou a úrokovými sazbami.
  • Jako silná domácí banka s Vámi zůstaneme jako férová protistrana i ve velmi obtížných a volatilních obdobích na trzích i v ekonomice.
  • Více než 2000 našich klientů, úspěšné velké transakce a vysoký podíl na trhu s korunou podle průzkumů ČNB, to vše je jistotou špičkového servisu.
  • Budete mít nejenom nejčerstvější informace z trhu a ekonomiky, ale i včasné upozornění na začínající tržní trendy a ideje, jak zkrotit rizika a využít příležitostí.
  • Můžete obchodovat a zajišťovat budoucí kurzy nejenom hlavních světových měn, ale i měny hlavních obchodních partnerů v rozvíjejících se zemích.
Chcete vědět více?

Vhodné produkty

  • Úrokové riziko Rozhodujte o výši úrokových nákladů z Vašich závazků, nenechte to na rozhodnutích centrálních bankéřů a úrokových trhů. Nabízíme jak uzamčení jedné úrokové sazby nákladů úrokovými swapy, tak zajištění maximální výše úrokových nákladů úrokovými opcemi. Zajistíme Vaše úrokové riziko nejenom z nových závazků, úrokovými deriváty pomůžeme optimalizovat také náklady z dřívějších závazků.
  • Kurzové riziko Chcete rozhodovat o kurzu směn deviz z Vašeho podnikání a eliminovat výkyvy měnového trhu? Nabízíme cenově výhodné spotové transakce, zajištění budoucího kurzu forwardy, měnovými swapy a měnovými opcemi či jejich kombinacemi. Máme bohaté zkušenosti s realizací klientských pokynů v nadstandardních objemech nad 500 miliónů eur.
  • Individuální klientská řešení Plánujete větší transakci a chcete znát vaše tržní rizika? Nabízíme celkovou analýzu s návrhy jejich nejefektivnějšího zajištění s ohledem na aktuální tržní prostředí a kombinací různých typů rizik (devizové, úrokové a komoditní) a finančních nástrojů. Zajistíme bezproblémový průběh transakce s ohledem na stále se měnící regulaci a minimalizujeme tržní i mimotržní náklady.
  • Tržní strategie Nemáte čas a možnosti sledovat neustále měnící se vývoj a trendy na finančních trzích? Pro Vaše správné rozhodování v řízení rizik nabízíme tematické studie o začínajících trendech na trzích a návrhy strategií, co v takovém prostředí dělat.
Proč právě Erste Corporate Banking?

Sledujeme pro Vás tržní rizika, a jak se jim efektivně bránit, ne jenom makroekonomický a politický vývoj.

Chcete vědět více?