#

ŘEŠÍTE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY?

Pak jste to právě Vy, kdo rozhoduje, jak odpad dále zpracovávat. Optimální řešení mohou nabídnout partneři, kteří pro Vaši obec a Vaše občany dokážou zajistit nejen plnění Plánu odpadového hospodářství ČR, ale také maximální využití potenciálu samotného odpadu. Existuje řada možností, jak se do systému nakládání s odpady zapojit, a my jsme připraveni Vám s nimi poradit. Neváhejte nás kontaktovat a dozvědět se více!

V současnosti skončí většina
odpadu přímo na skládkách 
Od roku 2024 bude nutné odpad
     primárně znovu využívat

SVOZOVÉ FIRMY

Prostřednictvím finančních služeb naší dceřiné společnosti Erste Leasing můžete rychle a efektivně realizovat nákup nejen svozové, ale i další techniky.

SEPARACE

Domácnosti nikdy nedokážou 100% třídit odpad, vždy jej bude nutno ještě dotřiďovat. Poroste tak význam třídicích a recyklačních center a klíčové bude i jejich optimální rozmístění v jednotlivých krajích. Jen tak se podaří plnit strategii České republiky v nakládání s odpady, tedy jejich primární materiálové znovuvyužití. I ve stávajících provozech bude třeba zvýšit intenzitu třídění a inovovat způsoby recyklace. A ve všech těchto aktivitách jsme přichystáni Vás podpořit!

SKLÁDKY

Disponujete stabilní infrastrukturou, obchodními partnerstvími a dlouholetými zkušenostmi z oboru? Pak neváhejte a využijte stávajících dotačních příležitostí, které Vám již nyní umožní reagovat na nutný budoucí odklon odpadu ze skládek. Ve spolupráci se silnými partnery se můžete na změnu systému důkladně připravit, a zajistit si tak dlouhodobou udržitelnost Vašeho podnikání.

ZNOVUVYUŽITÍ

Pro někoho odpad, pro jiného poklad. Metodou vhodné recyklace je možné vdechnout nový život i vyřazeným výrobkům, a prodloužit tak dobu a možnosti jejich využití. Ne každý odpad se musí zcela zlikvidovat či přetvářet na primární suroviny.

ZPRACOVATEL NEVYUŽITELNÉHO ODPADU

I přes intenzivní třídění a maximální snahu o znovuvyužití nám stále zůstává část odpadu, která může projít následným zpracováním a poskytnout plyn, elektřinu nebo teplo. A to je okamžik, kdy je potenciál odpadu využit naplno a ve formě energie se vrací zpět k domácnostem a firmám, které jej původně vytvořily.

  • Elektřina
  • Teplo
  • Plyn