Chcete vědět více?

Dostatek pracovního kapitálu zásadně ovlivňuje existenci každé firmy. V dobrých časech napomáhá v rozvoji a růstu, v horších časech tlumí otřesy vyplývající z ekonomických výkyvů. My Vám navrhneme takové řešení financování provozu, díky kterému budete mít možnost vždy pružně reagovat na situaci, která bude v daném okamžiku na pořadu dne.

Hlavní benefity

 • Poskytneme Vám finanční rezervu na pokrytí kolísání Vašeho cash flow.
 • Využijete jen aktuálně potřebný objem peněz a nebudete platit za to, co nevyužíváte.
 • Získáte krátkodobé financování i na menší rozvojové projekty.
 • Můžete opakovaně čerpat prostředky na základě již splaceného úvěru bez průtahů.
 • K dispozici Vám budou i produkty, které pravidelně nevyužíváte, protože je máte předschválené.
 • Uvolníme Vám peníze, které máte vázány v neuhrazených fakturách.
Chcete vědět více?

Vhodné produkty

 • Kontokorent Přišla by vám vhod finanční rezerva na krytí výkyvů ve vašich příjmech a výdajích? Kontokorent vás zbaví zbytečných starostí.
 • Multiměnový kontokorent Potřebujete flexibilní provozní financování ve více měnách? Multiměnový kontokorent umožňuje čerpat kontokorentní úvěry prostřednictvím běžných účtů v různých měnách na jeden společný limit.
 • Provozní úvěr Víte, jaké jsou Vaše pravidelné finanční nároky na provozní financování? S provozním úvěrem budete schopni poskytnou Vašim obchodním partnerům výhodnější splatnosti ale vyhnout se zároveň nepříjemným výkyvům v cash-flow.
 • Víceúčelová linka Potřebujete kombinovat různé finanční produkty? Máme ideální řešení. Zvolte si celkovou výši linky a v jejím rámci čerpejte kontokorent, účelový provozní úvěr, bankovní záruky nebo akreditivy.
 • Přeshraniční úvěr Chcete snadněji a rychleji získat provozní či investiční finanční prostředky v zahraničí? Mezinárodně aktivním klientům je v rámci ERSTE Group k dispozici přeshraniční úvěr.
 • Financování obchodní smlouvy Podepsali jste právě obchodní kontrakt? Získejte účelový úvěr určený k financování provozních potřeb spojených s výrobou a kompletací zakázky a případně též s časově odloženým termínem splatnosti pohledávek, které vznikají z plnění obchodní smlouvy.Výše úvěrového rámce je stanovena bankou individuálně v závislosti na bonitě klienta, objemu a průběhu financovaných smluv. Struktura podmínek úvěru odpovídá podmínkám jednotlivého obchodního případu.
 • Odkup pohledávek Máte své finanční prostředky vázány v tuzemské či zahraniční pohledávce? Prodejte svou pohledávku bance a přeneste platební riziko na nás.Odkupujeme jednotlivé pohledávky (účetní nebo směnečné) před datem jejich splatnosti a to bez postihu nebo s právem jejich zpětného postoupení (postihu) na klienta. Odkupována je zpravidla plná výše pohledávky. Úplata se stanoví jako rozdíl nominální hodnoty pohledávky snížené o diskont a případné poplatky. Variantně odkupujeme tzv. úročené pohledávky. Součástí financování je zajištění rizika, správa a inkaso odkoupených pohledávek.
 • Factoring pohledávek Čekáte na zaplacení vašich pohledávek s odloženou splatností od vašich odběratelů? Faktoring vám zajistí jejich okamžité profinancování, důslednou správu a inkaso, případně i jejich pojištění. Přeneste na nás administrativní náklady s vymáháním pohledávek a zajištění rizik z jejich nezaplacení.
 • Operativní leasing Chcete být špičkou ve svém oboru nejen svými produkty, ale i nejmodernějším výrobním zařízením ? Operativní leasing, což je pronájem předmětu leasingu po dobu kratší než je jeho ekonomická životnost (doba odepisování), zabraňuje zastarávání vašeho dopravního či strojového parku. Předmět zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti, klientem je pouze užíván a po ukončení operativního leasingu dochází k jeho vrácení.
Proč právě Erste Corporate Banking?

Jsme jedním z lídrů na factoringovém trhu v České republice.

Chcete vědět více?