Chcete vědět více?

Vaším prvním krokem je pečlivé naplánování, co bude předmětem Vašeho podnikání. Pokud nás oslovíte už v této fázi, pomůžeme Vám při tvorbě rozvahy, kdy si ujasníte postupy, možnosti i rizika z finančního úhlu pohledu. S dlouholetou praxí těch, kteří už byli u zrodu mnoha úspěšných firem, Vám pomůžeme vybrat přesně ty služby a produkty, které se z praktického úhlu pohledu nejlépe hodí pro start Vaší společnosti.

Hlavní benefity

 • Poskytneme Vašemu projektu finance, abyste ho mohli výhodně zahájit, jednoduše realizovat a úspěšně dokončit.
 • Pomůžeme Vám s právními, účetními, daňovými, tržními, ekonomickými a dotačními otázkami expanze Vaší společnosti nejen do zemí EU.
 • Ať už jste v roli dodavatele, odběratele, exportéra, nebo importéra, nabízíme Vám účinné nástroje pro úspěšný obchod.
Chcete vědět více?

Vhodné produkty

 • Finanční a strategické poradenství Jak v podnikání dosáhnout těch nejlepších výsledků? Nabízíme komplexní ekonomické, finanční a strategické poradenství. Hledáte investora, vstupujete na burzu nebo chcete koupit či prodat firmu? Obraťte se na nás. Finanční poradenství v Erste CB Vám zajistí správné informace pro Vaše rozhodnutí a pomůže Vám k dalšímu růstu. Analýza investičních strategií, zvyšování výkonnosti, optimalizace nákladů, příprava obchodního plánu, scénáře budoucího vývoje... to vše speciálně pro Vás a Váš podnik připraví specialisté v Erste CB.
 • Dotace EU Jste přesvědčeni, že na svůj projekt nemůžete dostat dotaci? Možná se mýlíte. Chcete-li investovat v následujících až 3 letech, může být dotace pro vás až 50 %. Získáváme dotace z EU fondů a fondů EHP od roku 2000 s úspěšností přes 80 % v celkovém objemu přes 10 miliard. Budeme vás provázet celým dotačním cyklem, zajistíme dotaci i odpovídající výběrové řízení a také dotační management až do úplného závěru projektu.
 • INOSTART Rozjíždíte vlastní podnikání? Program švýcarsko-české spolupráce INOSTART je zaměřen na podporu činnosti inovačních start-upů na celém území ČR a nabízíme jej jako jediná banka na trhu.
 • Speciální typy účtů Pro specifické potřeby lze využít i různé speciální typy účtů jako jsou vázané (escrow) účty, účty pro úschovu u advokáta/notáře/insolvenčního správce apod.Tyto speciální účty jsou vedeny ve zvláštním režimu zohledňujícím zákonné povinnosti či specifické závazky vyplývající z dodavatelsko-odběratelských vztahů.
 • Běžné účty Potřebujete běžný účet v české i cizí měně, jenž zajistí vaše potřeby spojené s podnikatelskou a provozní činností a na který navazuje široká škála produktů a služeb? Náš běžný účet je přesně takový. Běžný účet lze samozřejmě otevřít i pro dosud nevzniklé subjekty, které mají zákonnou povinnost složení základního kapitálu. Balíčky služeb v sobě zahrnují nejčastěji využívané produkty a služby pro usnadnění podnikání, zároveň však umožňují sestavit balíček podle individuálních potřeb přidáním doplňkových služeb. Pro specifické potřeby lze využít i různé speciální typy účtů jako jsou vázané (escrow) účty, účty pro úschovu u advokáta/notáře/insolvenčního správce apod. Tyto speciální účty jsou vedeny ve zvláštním režimu zohledňujícím zákonné povinnosti či specifické závazky vyplývající z dodavatelsko-odběratelských vztahů.
 • Kontokorent Přišla by vám vhod finanční rezerva na krytí výkyvů ve vašich příjmech a výdajích? Kontokorent vás zbaví zbytečných starostí.
 • Provozní úvěr Víte, jaké jsou Vaše pravidelné finanční nároky na provozní financování? S provozním úvěrem budete schopni poskytnou Vašim obchodním partnerům výhodnější splatnosti ale vyhnout se zároveň nepříjemným výkyvům v cash-flow.
 • Víceúčelová linka Potřebujete kombinovat různé finanční produkty? Máme ideální řešení. Zvolte si celkovou výši linky a v jejím rámci čerpejte kontokorent, účelový provozní úvěr, bankovní záruky nebo akreditivy.
 • Bankovní záruky Potřebujete zajistit Vaše smluvní závazky např. řádné a včasné dodání zboží nebo služeb? Dodání díla řádně a včas dle smlouvy o dílo? Zaplacení spotřebních daní? Zaplacení nájemného? Leasingové splátky? Splacení úvěru? Provádění celních operací? Poskytnutí kauce za pohonné hmoty? Ušetříme Vám starosti s výběrem vhodného typu záruky poskytnutím odborného poradenství. Nemáte jistotu, že Váš obchodní partner splní své závazky z obchodního kontraktu? Pokryjte své škody a ztráty způsobené Vám nesplněním kontraktu ze strany Vašeho obchodního partnera bankovní zárukou vystavenou ve Váš prospěch!
 • Investiční úvěr Máte zajímavý investiční záměr a nedostatek volného kapitálu? Investiční úvěr nabízí pohotové a výhodné řešeni a vstřícné podmínky:
Proč právě Erste Corporate Banking?

Jako jediná banka na trhu nabízíme specializovaný program na financování start-upů společně s komplexním poradenstvím pro zahájení podnikání.

Chcete vědět více?