Chcete vědět více?

Investice do rozvoje podniku Vám zajistí konkurenceschopnost a dlouhodobou prosperitu. Využitím vhodného externího zdroje financování ve správnou chvíli a ve správném rozsahu můžete navíc celkové náklady na investici efektivním způsobem snížit. Naše řešení financování Vám dokáže pomoci se středně- i dlouhodobým financováním. Vždy je plně přizpůsobeno Vašim konkrétním finančním požadavkům. A navíc, neposkytujeme pouze úvěry, ale také vysoce specializované poradenství.

Hlavní benefity

 • Umíme financovat zaběhlé firmy s historií i začínající start-upy.
 • Na vybrané projekty dokážeme zajistit i granty na pokrytí části investičních nákladů.
 • Nezdržujeme zbytečnou administrativou.
 • Strukturu financování nastavíme vždy přesně podle potřeb Vaší firmy.
Chcete vědět více?

Vhodné produkty

 • Investiční úvěr Máte zajímavý investiční záměr a nedostatek volného kapitálu? Investiční úvěr nabízí pohotové a výhodné řešeni a vstřícné podmínky:
 • Globální úvěr EIB Víte, jak můžete získat nižší úrokovou sazbu pro financování vašich investičních záměrů? Za předpokladu, že vaše společnost splňuje definici malého a středního podniku a současně také parametry Globálního úvěru Evropské investiční banky, můžete využít výhod této zajímavé nabídky přední evropské instituce podporující rozvoj podnikání v České republice a celé Evropě.
 • Přeshraniční úvěr Chcete snadněji a rychleji získat provozní či investiční finanční prostředky v zahraničí? Mezinárodně aktivním klientům je v rámci ERSTE Group k dispozici přeshraniční úvěr.
 • Leasing strojů a technologií Potřebujete investovat do strojů a zařízení? Zajímavým řešením je dlouhodobý finanční pronájem – finanční leasing. Předmět leasingu je ve vlastnictví leasingové společnosti, která jej i odepisuje. Po skončení leasingu máte předkupní právo k odkupu předmětu za předem dohodnutou cenu, obvykle 1.000,-Kč.
 • Leasing osobních a nákladních automobilů Co Vám přinese Finanční leasing?
 • Strukturované Exportní & Importní financování Obchodujete s cizinou? Expanduje vaše společnost do zahraničí? Investujete mimo Českou republiku? Připravujete akvizici zahraniční společnosti? Poskytneme Vám komplexní služby zahrnující všechny fáze přípravy a realizace vývozního projektu přes specializované poradenství, zpracování indikativní nabídky, návrh struktury financování. Zajišťujeme veškerý servis spojený s pojištěním obchodů u domácích i zahraničních exportních úvěrových pojišťoven nebo u komerčních úvěrových pojišťoven. Naše portfolio zahrnuje: - Exportní odběratelský úvěr je účelovým úvěrem poskytovaným bankou dodavatele zahraničnímu odběrateli nebo jeho bance, na financování nákupu zboží a služeb dodávaných tuzemským vývozcem dle vývozního kontraktu. Umožňuje promptní proplacení vývozních dodávek českého vývozce zahraničním kupujícím (dovozcem), jemuž byly pro tento účel poskytnuty finanční prostředky ve formě úvěru. - Importní odběratelský úvěr je alternativou exportního odběratelského úvěru, kdy naše banka poskytuje účelový úvěr tuzemskému / zahraničnímu odběrateli na financování nákupu zboží a služeb dodávaných zahraničním vývozcem dle obchodního kontraktu. - Úvěr na refinancování zahraniční pohledávky je účelovým financováním provozních potřeb spojených s časově odloženým termínem splatnosti pohledávek, které vznikají z plnění exportního kontraktu. - Úvěr na investici v zahraničí s pojištěním Umožňuje českému investorovi získat dlouhodobé úvěrové zdroje pro realizaci investice v zahraničí. - Úvěr na zahraniční akvizici s pojištěním Umožňuje akvizici cílové společnosti českým investorem, který nemá dostatek vlastních prostředků na financování celé transakce. - Projektové financování s pojištěním je specializovaným financováním obchodních (vývozních) případů, zejména investičně náročných celků, často realizovaných formou dodání na klíč. Financování je poskytováno na riziko daného projektu.
 • Projektové financování Jste autorem zajímavého investičního projektu nebo se na nějakém chcete podílet, ale brzdí vás nedostatek kapitálu? Jsme připraveni poskytnout financování přizpůsobené nejen technickým a finančním podmínkám projektu, ale i optimálnímu rozdělení rizik mezi jeho případné další účastníky.
 • Dotace EU Jste přesvědčeni, že na svůj projekt nemůžete dostat dotaci? Možná se mýlíte. Chcete-li investovat v následujících až 3 letech, může být dotace pro vás až 50 %. Získáváme dotace z EU fondů a fondů EHP od roku 2000 s úspěšností přes 80 % v celkovém objemu přes 10 miliard. Budeme vás provázet celým dotačním cyklem, zajistíme dotaci i odpovídající výběrové řízení a také dotační management až do úplného závěru projektu.
Proč právě Erste Corporate Banking?

Nabízíme rozsáhlé portfolio leasingových a úvěrových produktů včetně individuálních řešení pro klienty a úzké spolupráce s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem.

Chcete vědět více?