Chcete vědět více?

Pokud plánujete expanzi do zahraničí, potřebujete nejen kvalitní informace pro správná rozhodnutí, ale také vhodného partnera, který Vám poradí, jaké nástroje k expanzi využít a jak se zajistit proti možným rizikům. Pomůžeme Vám odhalit nové možnosti, zvýšit výkon i efektivitu a poradit při volbě vhodné strategie rozvoje Vaší firmy.

Hlavní benefity

 • Zázemí a kapacita jedné z největších finančních institucí v regionu střední a východní Evropy.
 • Detailní znalost jednotlivých průmyslových odvětví a schopnost nalézt vhodné cílové společnosti.
 • Schopnost identifikovat tržní rizika spojená s Vaší expanzí do zahraničí a navrhnout na míru šité zajišťovací strategie včetně jejich načasování.
Chcete vědět více?

Vhodné produkty

 • Finanční a strategické poradenství Jak v podnikání dosáhnout těch nejlepších výsledků? Nabízíme komplexní ekonomické, finanční a strategické poradenství. Hledáte investora, vstupujete na burzu nebo chcete koupit či prodat firmu? Obraťte se na nás. Finanční poradenství v Erste CB Vám zajistí správné informace pro Vaše rozhodnutí a pomůže Vám k dalšímu růstu. Analýza investičních strategií, zvyšování výkonnosti, optimalizace nákladů, příprava obchodního plánu, scénáře budoucího vývoje... to vše speciálně pro Vás a Váš podnik připraví specialisté v Erste CB.
 • Průvodce podnikáním v zahraničí Uvažujete o expanzi do ciziny a potřebujete informace o dané zemi? Využijte unikátní produkt na našem bankovním trhu zaměřený na úspěšné podnikání v zahraničí. Klientům Erste Corporate Banking je poskytován zcela zdarma.
 • Poradenství při nákupu a prodeji firmy Sbíráte odvahu na nákup či prodej společnosti? Názor zkušeného finančního poradce může být pro úspěch tohoto kroku klíčový. Specialista vás provede celým procesem, upozorní na případná rizika a pomůže vám najít optimální řešení.
 • Oceňovaní firem Plánujete prodat nebo koupit firmu? Připravíme pro vás detailní ocenění cílové společnosti, abyste se dokázali správně rozhodnout. Naši specialisté mají bohaté praktické zkušenosti s oceňováním společností z nejrůznějších sektorů.
 • Dluhové a ratingové poradenství Je finanční rizikovost vaší entity v rovnováze s rizikovostí vyplývající z jejího předmětu činnosti? Je možné zlepšit úvěruschopnost vaší entity? nebo je bonita vaší entity v ohrožení a je potřeba ji ubránit a posílit? Máte v plánu strategické změny, které by mohly ovlivnit úvěruschopnost vaší entity? Jak velká je dluhová kapacita vaší entity? a může být eventuelně zvýšena? Je získání veřejného úvěrového ratingu tou nejvhodnější variantou pro vaši entitu? Jaké výhody přináší veřejný úvěrový rating a jaké faktory je potřeba vzít do úvahy než se pro něj rozhodnete? Chcete si být jistí výsledkem ratingové analýzy ještě než o udělení veřejného úvěrového ratingu požádáte? Potřebujete poradit jak posílit a diversifikovat zdroje financování vaší entity? Přejete si zajistit stabilitu a proaktivní přístup v řízení úvěrového ratingu vaší entity? DRA podporuje korporace, entity veřejného sektoru a finanční instituce, ať už s úvěrovým ratingem či bez, v oblasti řízení jejich úvěruschopnosti a úvěrového ratingu. DRA zajišťuje nezávislé ohodnocení podnikatelského, finančního a tržního rizika jednotlivých subjektů a jejich finančních politik a strategií v kontextu řízení jejich úvěruschopnosti a rovněž poskytuje vzájemně provázaná řešení specifických problémů. V rámci DRA mandátu poskytujeme poradenství v oblasti finančního risk managementu, analýzu dopadu strategických změn na bonitu subjektů, asistenci a nasměrování subjektů k nastavení přiměřené finanční politiky stejně jako podporu subjektů při získávání veřejného úvěrového ratingu a jeho následného řízení.
 • Transakce na akciových trzích Uvažuje vaše společnost o vstupu na burzu? Využijte naše zkušenosti. Při vstupu na burzu je důležité mít finančního poradce, který nejenže zajistí bezproblémový průběh celého procesu, ale dokáže mezi investory umístit dostatečný počet akcií. S Erste CB budete mít ten nejlepší přístup k institucionálním i drobným investorům nejen v České republice, ale v celém regionu střední a východní Evropy.
 • Tržní strategie Nemáte čas a možnosti sledovat neustále měnící se vývoj a trendy na finančních trzích? Pro Vaše správné rozhodování v řízení rizik nabízíme tematické studie o začínajících trendech na trzích a návrhy strategií, co v takovém prostředí dělat.
 • Individuální klientská řešení Plánujete větší transakci a chcete znát vaše tržní rizika? Nabízíme celkovou analýzu s návrhy jejich nejefektivnějšího zajištění s ohledem na aktuální tržní prostředí a kombinací různých typů rizik (devizové, úrokové a komoditní) a finančních nástrojů. Zajistíme bezproblémový průběh transakce s ohledem na stále se měnící regulaci a minimalizujeme tržní i mimotržní náklady.
 • Dotace EU Jste přesvědčeni, že na svůj projekt nemůžete dostat dotaci? Možná se mýlíte. Chcete-li investovat v následujících až 3 letech, může být dotace pro vás až 50 %. Získáváme dotace z EU fondů a fondů EHP od roku 2000 s úspěšností přes 80 % v celkovém objemu přes 10 miliard. Budeme vás provázet celým dotačním cyklem, zajistíme dotaci i odpovídající výběrové řízení a také dotační management až do úplného závěru projektu.
Proč právě Erste Corporate Banking?

Nejvyšší úspěšnost získání dotace v podnikatelské sféře.

Chcete vědět více?