Chcete vědět více?

Čas od času je vhodné analyzovat aktuální nabídku finančního trhu a promítnout ji do historicky zvolených produktů financování. Vhodný způsob financování Vám napomůže zvýšit výkon a efektivitu i správně předpovědět vývoj. Cílem našeho řešení je napomoci Vám odhalit nové možnosti vedoucí k Vaší vyšší efektivitě, přispějeme k zavedení nových přístupů v řízení, úspěšně upíšeme Vaše akcie na burze.

Hlavní benefity

  • Připravujeme řešení „šitá na míru“, založená na podrobné analýze a porozumění Vašich potřeb.
  • Jsme připraveni Vám pomoci již v okamžiku, kdy začnete uvažovat o koupi podniku, i v situaci, kdy je Vaše firma v potížích a potřebujete zlepšit její výkon.
  • Díky našim rozsáhlým zkušenostem s celým průběhem obchodních transakcí máme jedinečný přístup ke znalostem procesů a událostí v klíčových sektorech.
Chcete vědět více?

Vhodné produkty

  • Transakce na akciových trzích Uvažuje vaše společnost o vstupu na burzu? Využijte naše zkušenosti. Při vstupu na burzu je důležité mít finančního poradce, který nejenže zajistí bezproblémový průběh celého procesu, ale dokáže mezi investory umístit dostatečný počet akcií. S Erste CB budete mít ten nejlepší přístup k institucionálním i drobným investorům nejen v České republice, ale v celém regionu střední a východní Evropy.
  • Transakce na dluhových trzích Jak se dá vydělat na dluzích? Získejte financování, které je jednorázově splaceno na konci maturity – v průběhu financování se platí pouze kupón. S novou emisí dluhopisů můžete získat dlouhodobý zdroj finančních prostředků pro refinancování vašeho stávajícího zadlužení nebo rozvoj vašich investičních aktivit. Díky emisi dluhopisů můžete dosáhnout lepší optimalizace kapitálu vaší společnosti. Naši zkušení specialisté navrhnou vhodnou strukturu emise, zajistí bezproblémový proces přípravy a umístí emisi okruhu domácích i zahraničních investorů.
  • Dluhové a ratingové poradenství Je finanční rizikovost vaší entity v rovnováze s rizikovostí vyplývající z jejího předmětu činnosti? Je možné zlepšit úvěruschopnost vaší entity? nebo je bonita vaší entity v ohrožení a je potřeba ji ubránit a posílit? Máte v plánu strategické změny, které by mohly ovlivnit úvěruschopnost vaší entity? Jak velká je dluhová kapacita vaší entity? a může být eventuelně zvýšena? Je získání veřejného úvěrového ratingu tou nejvhodnější variantou pro vaši entitu? Jaké výhody přináší veřejný úvěrový rating a jaké faktory je potřeba vzít do úvahy než se pro něj rozhodnete? Chcete si být jistí výsledkem ratingové analýzy ještě než o udělení veřejného úvěrového ratingu požádáte? Potřebujete poradit jak posílit a diversifikovat zdroje financování vaší entity? Přejete si zajistit stabilitu a proaktivní přístup v řízení úvěrového ratingu vaší entity? DRA podporuje korporace, entity veřejného sektoru a finanční instituce, ať už s úvěrovým ratingem či bez, v oblasti řízení jejich úvěruschopnosti a úvěrového ratingu. DRA zajišťuje nezávislé ohodnocení podnikatelského, finančního a tržního rizika jednotlivých subjektů a jejich finančních politik a strategií v kontextu řízení jejich úvěruschopnosti a rovněž poskytuje vzájemně provázaná řešení specifických problémů. V rámci DRA mandátu poskytujeme poradenství v oblasti finančního risk managementu, analýzu dopadu strategických změn na bonitu subjektů, asistenci a nasměrování subjektů k nastavení přiměřené finanční politiky stejně jako podporu subjektů při získávání veřejného úvěrového ratingu a jeho následného řízení.
  • Výpočetní a výplatní agent pro cenné papíry Hledáte komplexní zabezpečení péče o emisi vašich dluhopisů během celé doby jejich platnosti až do jejich maturity? Nabízíme vám realizaci výplat investorům vašich dluhopisů, včetně daňového ošetření, zahrnujícího mj. srážku a odvod daně a výpočty kupónů pro pohyblivé i strukturované typy výnosů. Umíme rovněž realizovat jakoukoliv peněžní výplatu (squeeze out, dividendy, pojistné plnění, atd.), včetně daňového ošetření, zahrnujícího mj. srážku a odvod daně.
Proč právě Erste Corporate Banking?

Vždy nabízíme řešení, ne pouze produkt.

Chcete vědět více?