Chcete vědět více?

Je finanční rizikovost Vaší entity v rovnováze s rizikovostí vyplývající z jejího předmětu činnosti? Je možné zlepšit úvěruschopnost Vaší entity? Nebo je bonita Vaší entity v ohrožení a je potřeba ji ubránit a posílit? Máte v plánu strategické změny, které by mohly ovlivnit úvěruschopnost Vaší entity? Jak velká je dluhová kapacita Vaší entity? A může být eventuálně zvýšena? Je získání veřejného úvěrového ratingu nejvhodnější variantou pro Vaši entitu? Jaké výhody přináší veřejný úvěrový rating a jaké faktory je potřeba vzít v úvahu, než se pro něj rozhodnete? Chcete si být jisti výsledkem ratingové analýzy ještě než o udělení veřejného úvěrového ratingu požádáte? Potřebujete poradit, jak posílit a diverzifikovat zdroje financování Vaší entity? Přejete si zajistit stabilitu a proaktivní přístup v řízení úvěrového ratingu Vaší entity?

DRA podporuje korporace, entity veřejného sektoru a finanční instituce – ať už s úvěrovým ratingem, či bez – v oblasti řízení jejich úvěruschopnosti a úvěrového ratingu. DRA zajišťuje nezávislé ohodnocení podnikatelského, finančního a tržního rizika jednotlivých subjektů a jejich finančních politik a strategií v kontextu řízení jejich úvěruschopnosti a rovněž poskytuje vzájemně provázaná řešení specifických problémů. V rámci DRA mandátu poskytujeme poradenství v oblasti finančního risk managementu, analýzu dopadu strategických změn na bonitu subjektů, asistenci a nasměrování subjektů k nastavení přiměřené finanční politiky, stejně jako podporu subjektů při získávání veřejného úvěrového ratingu a jeho následného řízení.

Hlavní benefity

  • Brání, zpevňuje a zlepšuje úvěrovou schopnost či veřejný úvěrový rating jednotlivých subjektů.
  • Posiluje strategické záměry subjektů díky rozpoznání a nastavení jejich úvěruschopnosti/veřejného úvěrového ratingu na úroveň, která je nejvhodnější pro daný záměr.
  • Maximalizuje akviziční sílu subjektu při udržení současné či dosažení cílované úvěruschopnosti/veřejného úvěrového ratingu (kapitálová struktura).
  • Chrání úvěruschopnost/veřejný úvěrový rating subjektu při akvizicích financovaných dluhem či jiných krocích zvyšujících finanční rizikovost daného subjektu.
  • Optimalizuje a usnadňuje přístup k externím zdrojům kapitálu prostřednictvím strategií posilujících bilanci subjektu a otevírá dveře na trhy dluhového kapitálu díky vhodně nastavenému veřejnému úvěrovému ratingu.
  • Usnadňuje manažerům jednotlivých subjektů činit vyvážená a odůvodněná rozhodnutí, zda/kdy/jak zažádat o udělení veřejného úvěrového ratingu a jakou ratingovou agenturu či ratingové agentury oslovit.
  • Ukazuje, jaký rating může daný subjekt očekávat od příslušné ratingové agentury ještě před jejím oslovením, a zajišťuje dosažení korektního výsledku ratingové analýzy.
Chcete vědět více?
Proč právě Erste Corporate Banking?

Odbornost – naše práce je postavena na zkušeném týmu pokrývajícím všechny sektory střední a východní Evropy a mimořádně kvalitní znalosti pravidel a postupů.

Chcete vědět více?