Chcete vědět více?

Investujete do firmy? Chcete pomoci s podporou investic? Získáváme dotace z EU fondů a fondů EHP od roku 2000 s úspěšností přes 80 %.

Chcete-li investovat do firmy v následujících 3 letech, můžete získat dotaci z EU až 50 %. Jsme připraveni Vás provázet celým dotačním cyklem. Zajistíme Vám nejen dotaci z EU, ale i odpovídající výběrové řízení a budeme se o Vás starat v rámci služby dotační management až do úplného závěru projektu. Nenecháme Vás v tom samotné.

Hlavní benefity

  • Založeno roku 2000
  • Dlouhodobý přehled o dotačních příležitostech.
  • Zpracování žádosti o dotaci (Strukturální fondy EU, Norské fondy, státní fondy, komunitární programy).
  • Studie proveditelnosti, marketingové studie ad.
  • Organizace zadávacího řízení dle zákona a výběrového řízení dle pravidel EU programů.
  • Kontrola průběhu realizace projektu a monitorovacího období.
  • Pojištění pro případ chyby na naší straně (pojištění profesní odpovědnosti až do výše 5 000 000 EUR).
Chcete vědět více?
Proč právě Erste Corporate Banking?

Nejvyšší úspěšnost získání dotace v podnikatelské sféře.

Chcete vědět více?