Chcete vědět více?

Uvažujete o expanzi do ciziny a potřebujete informace o dané zemi? Využijte unikátní produkt na našem bankovním trhu zaměřený na úspěšné podnikání v zahraničí. Klientům Erste Corporate Banking je poskytován zcela zdarma.

Hlavní benefity

  • Komplexní poradenství – profil země, analýza trhu práce, obchodní právo, makroekonomický výhled, investiční pobídky, obchodněprávní a daňové aspekty.

  • Pokrytí více než 20 zemí nejen z regionu střední a východní Evropy.

  • Tištěné Country reporty i osobní konzultace v sídle klienta s řešením jeho specifických potřeb.

Chcete vědět více?
Proč právě Erste Corporate Banking?

Máme speciální analyticko-poradenský tým EU Office / Knowledge Centre, který pokrývá nejen EU a její aktivity, ale i vývoj, trendy a rizika v klíčových odvětvích i průřezových oblastech ekonomiky.

Chcete vědět více?