Chcete vědět více?

Plánujete investici do společnosti? Zvažujete skokovou expanzi Vaší firmy nákupem jiné společnosti? Pracujete v managementu firmy, která je na prodej, a chcete ji koupit? Akviziční úvěr poskytuje elegantní řešení i zajímavé výhody.

Hlavní benefity

  • Snížení potřeby vlastních zdrojů v transakci.
  • Navýšení návratnosti vlastních prostředků investovaných do transakce.
  • Nákup aktiva (firmy), které generuje dodatečné cash flow i zisk, a tím rozvoj stávajícího byznysu.
  • Optimalizaci nákladů transakce z hlediska daní bez omezení obchodní činnosti kupujícího či jeho bilanční struktury splátkami.
  • Primární využití cash flow kupované společnosti a jejích podílů a aktiv k zajištění a splácení úvěru.
  • Činnost kupujícího zůstává nedotčena a nezvyšuje se jeho dluhové břemeno.
  • Cesta pro zkušené manažery k vlastnictví firmy, tzv. management buy-out (MBO).
Chcete vědět více?
Proč právě Erste Corporate Banking?

Jsme jednou z vedoucích bank na trhu akvizičního financování s rozsáhlými zkušenostmi s financováním nákupu společností.

Chcete vědět více?