Chcete vědět více?

Chcete snadněji a rychleji získat provozní či investiční finanční prostředky v zahraničí? Mezinárodně aktivním klientům je v rámci Erste Group k dispozici přeshraniční úvěr.

V rámci Erste Group vystaví banka mateřské společnosti záruku bance dceřiné společnosti, která na základě tohoto zajištění poskytne dceřiné společnosti krátko- nebo střednědobý úvěr či bankovní záruku.

Klienti bank Erste Group, která patří k největším poskytovatelům finančních služeb ve střední a východní Evropě, mohou využívat zjednodušený a zkrácený proces schvalování investičního a provozního financování pro své firmy v zahraničí.

Chcete vědět více?
Proč právě Erste Corporate Banking?

Využijte sílu přední bankovní skupiny ve střední a východní Evropě.

Chcete vědět více?