Chcete vědět více?

Jste autorem zajímavého investičního projektu nebo se na nějakém chcete podílet, ale brzdí Vás nedostatek kapitálu? Jsme připraveni poskytnout financování přizpůsobené nejen technickým a finančním podmínkám projektu, ale i optimálnímu rozdělení rizik mezi jeho případné další účastníky.

Hlavní benefity

  • Financování založené na finančním toku a rozvaze projektové společnosti – rozvaha investora (sponzora) tak není zatížena.
  • Splácení z finančního toku generovaného samotným projektem při splatnosti až 15 let.
  • Zajištění prostřednictvím aktiv projektové společnosti, závazky investora jsou tedy omezeny na přesně definované projektové záruky.
  • Komplexní vyhodnocení projektového záměru pro ochranu zájmů klienta a včasné rozpoznání i minimalizace možných rizik.
  • Pomoc při optimalizaci parametrů projektu, aby generované cash flow pokrylo dluhovou službu a zajistilo investorovi uspokojivou a rychlou návratnost.
Chcete vědět více?
Proč právě Erste Corporate Banking?

Poskytujeme komplexní spektrum produktů s výhodou dlouholeté znalosti lokálního trhu. 

Chcete vědět více?