Chcete vědět více?

Obchodujete s cizinou? Expanduje Vaše společnost do zahraničí? Investujete mimo Českou republiku? Připravujete akvizici zahraniční společnosti? Poskytneme Vám komplexní služby zahrnující všechny fáze přípravy a realizace vývozního projektu, přes specializované poradenství, zpracování indikativní nabídky, návrh struktury financování. Zajišťujeme veškerý servis spojený s pojištěním obchodů u domácích i zahraničních exportních úvěrových pojišťoven nebo u komerčních úvěrových pojišťoven.

Naše portfolio zahrnuje:

  • exportní odběratelský úvěr – je účelovým úvěrem poskytovaným bankou dodavatele zahraničnímu odběrateli nebo jeho bance na financování nákupu zboží a služeb dodávaných tuzemským vývozcem dle vývozního kontraktu; umožňuje promptní proplacení vývozních dodávek českého vývozce zahraničním kupujícím (dovozcem), jemuž byly pro tento účel poskytnuty finanční prostředky ve formě úvěru
  • importní odběratelský úvěr – je alternativou exportního odběratelského úvěru, kdy naše banka poskytuje účelový úvěr tuzemskému/zahraničnímu odběrateli na financování nákupu zboží a služeb dodávaných zahraničním vývozcem dle obchodního kontraktu
  • úvěr na refinancování zahraniční pohledávky – je účelovým financováním provozních potřeb spojených s časově odloženým termínem splatnosti pohledávek, které vznikají z plnění exportního kontraktu
  • úvěr na investici v zahraničí s pojištěním – umožňuje českému investorovi získat dlouhodobé úvěrové zdroje pro realizaci investice v zahraničí
  • úvěr na zahraniční akvizici s pojištěním – dovoluje akvizici cílové společnosti českým investorem, který nemá dostatek vlastních prostředků na financování celé transakce
  • projektové financování s pojištěním – je specializovaným financováním obchodních (vývozních) případů, zejména investičně náročných celků, často realizovaných formou dodání na klíč; financování je poskytováno na riziko daného projektu

Hlavní benefity

  • Podpora Vaší konkrétní vývozní potřeby.
  • Expanze Vaší společnosti na nové zahraniční trhy.
  • Efektivní ošetření komerčních a teritoriálních rizik – úvěr bývá zpravidla pojištěn u exportních úvěrových pojišťoven nebo u komerčních úvěrových pojišťoven.
Chcete vědět více?
Proč právě Erste Corporate Banking?

S bankéři Erste Corporate Banking máte na dosah přímé kontakty na exportní a komerční úvěrové pojišťovny.

Chcete vědět více?