Chcete vědět více?

Působíte v oblasti odpadového hospodářství, ať už v komunální nebo v komerční sféře? Přemýšlíte jak změnit technologie výroby tak, aby odpadů vznikalo co nejméně a vstupní suroviny byly využity co nejefektivněji? Jste provozovatelem skládky nebo jiného zařízení na likvidaci odpadu a chcete reagovat na legislativní změny zakazující skládkování po roce 2024? Jste obec, na jejímž území se nachází skládka a uvažujete o jejím strategickém využití v následujících letech? Přemýšlíte o zefektivnění systému nakládání s odpady? Chcete nalézt efektivní řešení pro využití energie z odpadů? Hledáte způsoby, jak snížit materiálovou náročnost Vašeho provozu? Díky naší koncentraci know-how budeme schopni pro Váš projekt nalézt to nejlepší řešení pro jeho realizaci.

Hlavní benefity

  • Eliminace nevhodných řešení díky zkušenostem silného finančního partnera
  • Realizovatelné finanční plánování v oblasti odpadového hospodářství
  • Nastavení struktury financování pro maximalizaci výnosů z realizovaného projektu
  • Využití programů třetích stran – Evropské investiční banky, Evropského investičního fondu, Českomoravské záruční a rozvojové banky
  • Zajištění rizik negativního vývoje měnových kurzů, úrokových sazeb a cen komodit
  • Poradenství pro získání dotací ze strukturálních fondů EU nebo z národních dotačních programů
TOP Waste Management - Graf
Chcete vědět více?
Proč právě Erste Corporate Banking?

V našich specializovaných řešeních propojujeme znalost oboru, aktuálních trendů a potřeb našich klientů. Díky naší koncentraci know-how jsme proto schopni nalézt pro Váš projekt to nejlepší řešení pro jeho úspěšnou realizaci.

Chcete vědět více?