Chcete vědět více?

Víte, co je to cash pooling? Je to služba, díky níž dochází k reálné koncentraci zůstatků na hlavním účtu. Účinný nástroj pro optimalizaci úrokových nákladů a výnosů, který dále umožňuje efektivnější a pohodlnější řízení likvidity, optimální sdílení disponibilních prostředků a snížení administrativy při sledování a vypořádání podnikových půjček v rámci skupiny.

Dalším účinným nástrojem pro řízení úrokových nákladů a výnosů je úroková optimalizace. Jak si ji máme představit? Je to matematická kombinace zůstatků na jednotlivých účtech, která vede k sladění úrokových nákladů a výnosů.‎

Hlavní benefity

  • Řízení likvidity v rámci velké skupiny subjektů s centrálním finančním řízením.
  • Snížení úrokových nákladů a zvýšení úrokových výnosů.
  • Lepší využití interních i externích zdrojů společnosti.
  • Možnost zapojení více stupňů pro ještě větší přehlednost.
  • Domácí i přeshraniční řešení.
Chcete vědět více?
Proč právě Erste Corporate Banking?

Česká spořitelna je ověřeným partnerem největších společností v České republice i pro tuto komplexní službu. Zároveň ji poskytujeme i firmám střední velikosti a městům a obcím.

Chcete vědět více?