Chcete vědět více?

Potřebujete zajistit Vaše smluvní závazky, jako je například uhrazení faktur za dodávky zboží nebo služeb? Dodání díla řádně a včas dle smlouvy o dílo? Zaplacení spotřebních daní? Zaplacení nájemného? Leasingové splátky? Splacení úvěru? Provádění celních operací? Poskytnutí kauce za pohonné hmoty? Ušetříme Vám starosti s výběrem vhodného typu záruky poskytnutím odborného poradenství.

Nemáte jistotu, že Váš obchodní partner splní své závazky z obchodního kontraktu? Pokryjte své škody a ztráty způsobené Vám nesplněním kontraktu ze strany Vašeho obchodního partnera bankovní zárukou vystavenou ve Váš prospěch!

Hlavní benefity

  • Pošlete nám přímo od Vašeho stolu příkaz k poskytnutí bankovní záruky nebo příslibu vystavení bankovní záruky elektronicky prostřednictvím B24.
  • Záruční listinu pro Vašeho zahraničního obchodního partnera vyhotovíme v jeho rodném jazyce – záruky vystavujeme v šesti jazykových mutacích.
  • Vylepšíte své cash flow výměnou zádržného nebo platu předem za bankovní záruku.
  • Dosáhněte u svého dodavatele na výhodnější smluvní podmínky zajištěním rámcové smlouvy bankovní zárukou.
  • Využijte našeho odborného poradenství ke všem druhům záruk a jejich použití v souvislosti s Vaším konkrétním obchodním kontraktem/projektem.
  • Na pouhé Vaše písemné požádání banky o výplatu ze záruky získáte finanční prostředky na pokrytí škod a ztrát způsobených Vám neplněním kontraktu dodavatelem.
  • Zvýšíme Vaši jistotu výplaty ze záruky vystavené ve Váš prospěch jinou tuzemskou nebo zahraniční bankou – ověříme podpisy osob na záruční listině a jejich oprávněnost k jednání za banku.
Chcete vědět více?
Proč právě Erste Corporate Banking?

Jsme ochotní, rychlí a spolehliví, máme výrazný podíl bankovních záruk na tuzemském trhu a širokou korespondenční síť pro záruky do zahraničí.

Chcete vědět více?