Chcete vědět více?

Potřebujete běžný účet v české i cizí měně, jenž zajistí Vaše potřeby spojené s podnikatelskou a provozní činností a na který navazuje široká škála produktů a služeb? Náš běžný účet je přesně takový. Běžný účet lze samozřejmě otevřít i pro dosud nevzniklé subjekty, které mají zákonnou povinnost složení základního kapitálu.

Balíčky služeb v sobě zahrnují nejčastěji využívané produkty a služby pro usnadnění podnikání, zároveň však umožňují sestavit balíček podle individuálních potřeb přidáním doplňkových služeb.

Pro specifické potřeby lze využít i různé speciální typy účtů, jako jsou vázané (escrow) účty, účty pro úschovu u advokáta/notáře/insolvenčního správce apod. Tyto speciální účty jsou vedeny ve zvláštním režimu zohledňujícím zákonné povinnosti či specifické závazky vyplývající z dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Hlavní benefity

  • Pohodlná správa financí prostřednictvím přímého bankovnictví BUSINESS 24 nebo MultiCash.
  • Přístup k prostředkům na firemních účtech kdykoli a odkudkoli při využití internetového bankovnictví BUSINESS 24.
  • Okamžitá dostupnost finančních prostředků při zachování nejvyšších bezpečnostních standardů.
  • Finanční úspora‎ v případě využití balíčků služeb.
  • Přizpůsobení balíčku produktů a služeb aktuálním potřebám společnosti.
Chcete vědět více?
Proč právě Erste Corporate Banking?

V Erste jsou Vaše finanční prostředky v bezpečí díky síle a finanční stabilitě skupiny.

Chcete vědět více?