Chcete vědět více?

Chcete Vašemu dodavateli poskytnout nějakou formu zajištění platebního rizika a nechcete blokovat prostředky nebo úvěrové limity a platit poplatky za bankovní závazek? Nebo prodáváte zboží, věříte, že odběratel bude ochoten je odebrat, ale nechcete mu poslat originály dokumentů bez jistoty, že zaplatí nebo že akceptuje směnku? Použijte dokumentární inkaso.

Dokumentární inkaso zajistí dodavateli, že odběratel neobdrží dokumenty dříve, než zaplatí dodavatelem stanovenou částku nebo akceptuje směnku (podle volby druhu inkasa).

Obdobně můžete použít směnečné inkaso, jste-li věřiteli směnky a chcete směnku co nejjednodušším způsobem inkasovat. Je-li směnka splatná u banky, je bankovní směnečné inkaso téměř nutností, ale doporučujeme je i tehdy, je-li splatná jinde.

Hlavní benefity

  • Pomůžeme Vám snížit platební riziko odběratele.
  • Došlou platbu Vám připíšeme ve prospěch Vašeho účtu vedeného u naší banky nejpozději jeden pracovní den po jejím obdržení.
  • Dokumenty Vám zašleme k vyzvednutí v místě, kde vedete Vaše účty.
  • Spolupracujeme s bankami ve většině zemí světa a umíme inkasovat všechny měny, s nimiž obchodujeme.
Chcete vědět více?
Proč právě Erste Corporate Banking?

Jsme jedničkou na trhu v oblasti dokumentárních inkas. Máme tak zkušenosti s inkasy z celého světa.

Chcete vědět více?