Chcete vědět více?

Jste-li dodavateli zboží nebo služby, dokumentární akreditiv vystavený ve Váš prospěch Vám umožní minimalizovat většinu rizik z obchodní transakce, a to tak, že je přemění z rizik vůči odběrateli na rizika vůči bance. Je-li vystavující banka pro nás dostatečně důvěryhodná, pak v některých případech (potvrzený akreditiv, odkup akreditivní pohledávky) dokonce můžeme tato rizika pro Vás přeměnit ne na rizika vůči bance odběratele, ale na rizika vůči nám, tj. České spořitelně. Minimalizovat takto můžete rizika platební, rizika z obchodních úvěrů (platba s odloženou splatností) i, do jisté míry, teritoriální rizika. U některých akreditivů s odloženou splatností můžeme za předpokladu dostatečné důvěryhodnosti vystavující banky financovat akreditivní pohledávku.

Pokud jste v roli odběratele zboží nebo služby, může být akreditiv požadován Vaším dodavatelem. Ale i v tomto případě můžete využít jeho výhod. Může Vám například umožnit nahradit požadavek na platbu předem a eliminovat riziko nevrácení takové předplatby v případě nerealizace dodávky.

Akreditiv můžete použít také pro financování obchodních transakcí, v nichž figurujete jako prostředníci. V takovém případě se ptejte zejména na převoditelný akreditiv. Naše banka Vám může rovněž nabídnout standby akreditivy. Jejich použití je velmi podobné bankovním zárukám, včetně nejobvyklejších typů záruk.

Hlavní benefity

  • Pomůžeme Vám eliminovat platební a úvěrové riziko Vašeho obchodního partnera a na požádání zjistíme, zda můžeme eliminovat i teritoriální riziko země odběratele pomocí potvrzení akreditivu a/nebo financování pohledávky z akreditivu.
  • Nabízíme Vám odborné poradenství při přípravě transakce a na požádání Vám pomůžeme s přípravou návrhu textu akreditivu.
  • Využijete-li našeho poradenství, vyhotovíte dokumenty tak, aby vyhovovaly podmínkám akreditivu.
  • Došlou platbu Vám připíšeme ve prospěch Vašeho účtu vedeného u naší banky nejpozději jeden pracovní den po jejím obdržení.
  • Spolupracujeme s bankami ve většině zemí světa a umíme zpracovat akreditivy ve všech měnách, s jakými obchodujeme.
  • Akreditiv můžete spojit i s dalšími službami (úvěrové produkty, cash management, zajištění kurzových rizik).
  • O vystavení akreditivu nebo jeho změny můžete požádat také prostřednictvím našeho internetového bankovnictví BUSINESS 24 – stačí se s námi dohodnout na rozšíření využívaných služeb v rámci BUSINESS 24.
Chcete vědět více?
Proč právě Erste Corporate Banking?

Naši experti Vám pomohou naformulovat podmínky akreditivu, odhalit případné nejasnosti v již vystaveném akreditivu a ověří soulad Vašich dokumentů s akreditivními podmínkami.

Chcete vědět více?