Chcete vědět více?

Čekáte na zaplacení Vašich pohledávek s odloženou splatností od Vašich odběratelů? Factoring Vám zajistí jejich okamžité profinancování, důslednou správu a inkaso, případně i jejich pojištění. Přeneste na nás administrativní náklady s vymáháním pohledávek a zajištění rizik z jejich nezaplacení.

Hlavní benefity

  • Urychlení a stabilizace cash flow díky okamžité hotovosti až do výše 90 % hodnoty postoupených pohledávek.
  • Jistota inkasa v případě platební nevůle či neschopnosti odběratelů až do výše 100 % zásluhou bezregresního factoringu s pojištěním pohledávek.
  • Komplexní správa pohledávek se zajištěním upomínání až po případné vymáhání.
  • Kompletní přehled o factoringových transakcích s možností postupovat pohledávky elektronicky prostřednictvím internetového eFactoringu.
Chcete vědět více?
Proč právě Erste Corporate Banking?

Poskytujeme komplexní služby v oblasti financování, správy a inkasa pohledávek včetně zajištění rizik z nezaplacení Vašich odběratelů.

Chcete vědět více?