Chcete vědět více?

Potřebujete investovat do strojů a zařízení? Zajímavým řešením je dlouhodobý finanční pronájem – finanční leasing. Předmět leasingu je ve vlastnictví leasingové společnosti, která jej i odepisuje. Po skončení leasingu máte předkupní právo k odkupu předmětu za předem dohodnutou cenu, obvykle 1000 Kč.

Hlavní benefity

  • Žádný jednorázový hotovostní výdaj na pořízení předmětu.
  • Rozložení splátek na delší období s možností i nepravidelného splátkového kalendáře (kopírující cash flow).
  • Fixní splátky po celou dobu trvání leasingové smlouvy (možnost i variabilních).
  • Splátky jsou za určitých podmínek daňově uznatelným nákladem.
  • Odpočet DPH z celé leasingové splátky.
  • Leasing nezatěžuje rozvahu (eviduje se podrozvahově, dle českých účetních standardů).
  • Rychlé a jednoduché uzavření leasingové smlouvy.
  • Pojištění a připojištění hrazené ve splátkách.
  • Daňová výhoda rychlejšího promítnutí ceny financovaného předmětu do nákladů.
Chcete vědět více?
Proč právě Erste Corporate Banking?

Nabízíme rozsáhlé portfolio leasingových a úvěrových produktů včetně individuálních řešení pro klienty a úzké spolupráce s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem.

Chcete vědět více?