Chcete vědět více?

Máte své finanční prostředky vázány v tuzemské či zahraniční pohledávce? Prodejte svou pohledávku bance a přeneste platební riziko na nás. Odkupujeme jednotlivé pohledávky (účetní nebo směnečné) před datem jejich splatnosti, a to bez postihu nebo s právem jejich zpětného postoupení (postihu) na klienta. Odkupována je zpravidla plná výše pohledávky. Úplata se stanoví jako rozdíl nominální hodnoty pohledávky snížené o diskont a případné poplatky. Variantně odkupujeme tzv. úročené pohledávky. Součástí financování je zajištění rizika, správa a inkaso odkoupených pohledávek.

Hlavní benefity

  • Zlepšíte svou likviditu – získáte peníze bezprostředně po dodávce.
  • V případě odkupu bez zpětného postihu je financování evidováno na riziku finálního dlužníka, tzn. nevážete vlastní úvěrové linky a financování se neprojevuje ve Vaší bilanci.
  • Přenesení komerčního a politického rizika odběratele na banku – jedničku na trhu v objemu odkoupených pohledávek.
  • Možnost zahrnout náklady odkupu do ceny dodávky v předkontraktační fázi.
  • Dodání zboží nebo služeb s odloženou splatností zvyšuje konkurenceschopnost dodavatele při získání zakázky.
Chcete vědět více?
Proč právě Erste Corporate Banking?

Jsme jedničkou na trhu v objemu odkoupených pohledávek.

Chcete vědět více?