Chcete vědět více?

Chcete být špičkou ve svém oboru nejen svými produkty, ale i nejmodernějším výrobním zařízením? Operativní leasing, což je pronájem předmětu leasingu po dobu kratší, než je jeho ekonomická životnost (doba odepisování), zabraňuje zastarávání Vašeho vozového či strojového parku. Předmět zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti, klientem je pouze užíván a po ukončení operativního leasingu dochází k jeho vrácení.

Hlavní benefity

  • Žádný jednorázový hotovostní výdaj na pořízení předmětu.
  • Bez počáteční akontace.
  • Splátky jsou daňově uznatelným nákladem.
  • Pravidelné splátky ve formě provozních výdajů nazatěžují bilanci.
  • Optimalizace cash flow (pay-as-you-earn) s možností nepravidelného splátkového kalendáře.
  • Rychlé a jednoduché uzavření leasingové smlouvy.
  • Široká škála služeb hrazená přímo ve splátkách dle volby zákazníka.
Chcete vědět více?
Chcete vědět více?