Chcete vědět více?

Dostatek pracovního kapitálu zásadně ovlivňuje existenci každé firmy. V dobrých časech napomáhá v rozvoji a růstu, v horších časech tlumí otřesy vyplývající z ekonomických výkyvů. My Vám navrhneme takové řešení financování provozu, díky kterému budete mít možnost vždy pružně reagovat na situaci, která bude v daném okamžiku na pořadu dne.

Hlavní benefity

 • Díky okamžitému přístupu k hotovosti se zrychlí Vaše peněžní toky a Vy tak můžete navýšit Váš roční obrat i zisk.
 • Zásluhou efektivní správy pohledávek dosáhneme zlepšení platební disciplíny Vašich odběratelů.
 • Zajistíme refinancování a konsolidaci stávajících provozních úvěrů.
 • Finanční prostředky lze čerpat v různých měnách, i v těch exotických.
 • Jsme schopni poskytnout provozní financování s rychlým schvalovacím procesem.
 • Nabízíme provozní financování s více účely použití současně.
 • Nemusíte si dělat starosti s nastavováním limitů pro jednotlivé měny, čerpáte flexibilně podle aktuální potřeby dané měny.
Chcete vědět více?

Vhodné produkty

 • Kontokorent Přišla by vám vhod finanční rezerva na krytí výkyvů ve vašich příjmech a výdajích? Kontokorent vás zbaví zbytečných starostí.
 • Multiměnový kontokorent Potřebujete flexibilní provozní financování ve více měnách? Multiměnový kontokorent umožňuje čerpat kontokorentní úvěry prostřednictvím běžných účtů v různých měnách na jeden společný limit.
 • Provozní úvěr Víte, jaké jsou Vaše pravidelné finanční nároky na provozní financování? S provozním úvěrem budete schopni poskytnou Vašim obchodním partnerům výhodnější splatnosti ale vyhnout se zároveň nepříjemným výkyvům v cash-flow.
 • Víceúčelová linka Potřebujete kombinovat různé finanční produkty? Máme ideální řešení. Zvolte si celkovou výši linky a v jejím rámci čerpejte kontokorent, účelový provozní úvěr, bankovní záruky nebo akreditivy.
 • Financování obchodní smlouvy Podepsali jste právě obchodní kontrakt? Získejte účelový úvěr určený k financování provozních potřeb spojených s výrobou a kompletací zakázky a případně též s časově odloženým termínem splatnosti pohledávek, které vznikají z plnění obchodní smlouvy.Výše úvěrového rámce je stanovena bankou individuálně v závislosti na bonitě klienta, objemu a průběhu financovaných smluv. Struktura podmínek úvěru odpovídá podmínkám jednotlivého obchodního případu.
 • Předexportní financování Chystáte se expandovat na nové zahraniční trhy? Poskytneme vám podporu ke konkrétní vývozní činnosti.Předexportní úvěr je účelový úvěr na profinancování předvýrobních nákladů a nákladů výroby pro exportní dodávku na základě uzavřeného vývozního kontraktu. Alternativou může být předexportní úvěr na investici. Úvěr je splatný k datu vzniku/inkasa pohledávky z realizovaného exportního kontraktu, z navazujícího exportního úvěru nebo z odkupu pohledávky.Pro minimalizaci rizik tuzemského exportéra je u předexportního úvěru obvykle využíváno programu státní podpory vývozu (pojištění EGAP, typ F a/nebo Fi).
 • Factoring pohledávek Čekáte na zaplacení vašich pohledávek s odloženou splatností od vašich odběratelů? Faktoring vám zajistí jejich okamžité profinancování, důslednou správu a inkaso, případně i jejich pojištění. Přeneste na nás administrativní náklady s vymáháním pohledávek a zajištění rizik z jejich nezaplacení.
 • Odkup pohledávek Máte své finanční prostředky vázány v tuzemské či zahraniční pohledávce? Prodejte svou pohledávku bance a přeneste platební riziko na nás.Odkupujeme jednotlivé pohledávky (účetní nebo směnečné) před datem jejich splatnosti a to bez postihu nebo s právem jejich zpětného postoupení (postihu) na klienta. Odkupována je zpravidla plná výše pohledávky. Úplata se stanoví jako rozdíl nominální hodnoty pohledávky snížené o diskont a případné poplatky. Variantně odkupujeme tzv. úročené pohledávky. Součástí financování je zajištění rizika, správa a inkaso odkoupených pohledávek.
 • Směnečný program Potřebujete operativně a flexibilně zajistit finanční zdroje v souladu cash-flow vaší společnosti?Zajistěte si financování prostřednictvím vydávání vlastních směnek, které mohou být následně prodány na finančním trhu. Směnečný program je alternativa klasického modelu financování, kdy jako emitent vlastních směnek si můžete zajistit potřebné zdroje dle aktuálních finančních potřeb vaší společnosti. Banka kupuje vámi vystavené směnky do svého portfolia a v případě vašeho souhlasu nabízí vaše směnky dalším investorům. Financování se realizuje prostřednictvím směnečných tranší, kdy si sami zvolíte datum emise, splatnost a objem tranše do výše schváleného objemu a konečné splatnosti směnečného programu. Banka pro vás zajišťuje kompletní administraci programu – vystavení směnek, evidenci směnek a jejich bezpečnou úschovu, zprostředkování prodeje směnek investorům a peněžní vypořádání při prodeji směnek.
Proč právě Erste Corporate Banking?

Jsme jedničkou na trhu v objemu odkoupených pohledávek.

Chcete vědět více?