Chcete vědět více?

Omezování nákladů není jedinou cestou, jak dosáhnout vyšších zisků. Zjednodušení lidské práce, odstranění manuálních neproduktivních činností nebo zrychlení fungování firmy přináší výrazné úspory nákladů a současně nezanedbatelné konkurenční výhody. Naše řešení napomůže financovat Váš rozvoj a poskytne Vám středně- až dlouhodobé finance například pro investování do nemovitostí, strojů a zařízení, obnovy vozového parku nebo technologií.

Hlavní benefity

 • Jsme flexibilní, úvěr přizpůsobíme parametrům Vašeho záměru.
 • Využijete obecně levnější cizí zdroje pro spolufinancování Vaší investice.
 • Umíme Vám odložit splácení úvěru na dobu, až bude investice generovat pravidelné cash flow.
 • Splátkový kalendář přizpůsobíme sezonnosti Vašeho podnikání.
 • Máme přehled o dotačních příležitostech, abyste je mohli včas využít.
 • Jsme připraveni odborně vyřešit Vaše individuální požadavky díky zkušenostem a znalostem detailů rozmanitých oborů.
Chcete vědět více?

Vhodné produkty

 • Investiční úvěr Máte zajímavý investiční záměr a nedostatek volného kapitálu? Investiční úvěr nabízí pohotové a výhodné řešeni a vstřícné podmínky:
 • Syndikovaný úvěr Rádi byste získali financování v takovém objemu, popř. navýšily existující úvěry tak, že jedna banka již není schopná financování sama poskytnout? Máte více bilaterálních úvěrů u různých bank a jejich správa Vás nadměrně zatěžuje? Je složité rozdělit mezi jednotlivé financující banky zajištění? Řešením je syndikovaný (klubový) úvěr.
 • Transakce na dluhových trzích Jak se dá vydělat na dluzích? Získejte financování, které je jednorázově splaceno na konci maturity – v průběhu financování se platí pouze kupón. S novou emisí dluhopisů můžete získat dlouhodobý zdroj finančních prostředků pro refinancování vašeho stávajícího zadlužení nebo rozvoj vašich investičních aktivit. Díky emisi dluhopisů můžete dosáhnout lepší optimalizace kapitálu vaší společnosti. Naši zkušení specialisté navrhnou vhodnou strukturu emise, zajistí bezproblémový proces přípravy a umístí emisi okruhu domácích i zahraničních investorů.
 • Leasing strojů a technologií Potřebujete investovat do strojů a zařízení? Zajímavým řešením je dlouhodobý finanční pronájem – finanční leasing. Předmět leasingu je ve vlastnictví leasingové společnosti, která jej i odepisuje. Po skončení leasingu máte předkupní právo k odkupu předmětu za předem dohodnutou cenu, obvykle 1.000,-Kč.
 • Projektové financování Jste autorem zajímavého investičního projektu nebo se na nějakém chcete podílet, ale brzdí vás nedostatek kapitálu? Jsme připraveni poskytnout financování přizpůsobené nejen technickým a finančním podmínkám projektu, ale i optimálnímu rozdělení rizik mezi jeho případné další účastníky.
 • Strukturované Exportní & Importní financování Obchodujete s cizinou? Expanduje vaše společnost do zahraničí? Investujete mimo Českou republiku? Připravujete akvizici zahraniční společnosti? Poskytneme Vám komplexní služby zahrnující všechny fáze přípravy a realizace vývozního projektu přes specializované poradenství, zpracování indikativní nabídky, návrh struktury financování. Zajišťujeme veškerý servis spojený s pojištěním obchodů u domácích i zahraničních exportních úvěrových pojišťoven nebo u komerčních úvěrových pojišťoven. Naše portfolio zahrnuje: - Exportní odběratelský úvěr je účelovým úvěrem poskytovaným bankou dodavatele zahraničnímu odběrateli nebo jeho bance, na financování nákupu zboží a služeb dodávaných tuzemským vývozcem dle vývozního kontraktu. Umožňuje promptní proplacení vývozních dodávek českého vývozce zahraničním kupujícím (dovozcem), jemuž byly pro tento účel poskytnuty finanční prostředky ve formě úvěru. - Importní odběratelský úvěr je alternativou exportního odběratelského úvěru, kdy naše banka poskytuje účelový úvěr tuzemskému / zahraničnímu odběrateli na financování nákupu zboží a služeb dodávaných zahraničním vývozcem dle obchodního kontraktu. - Úvěr na refinancování zahraniční pohledávky je účelovým financováním provozních potřeb spojených s časově odloženým termínem splatnosti pohledávek, které vznikají z plnění exportního kontraktu. - Úvěr na investici v zahraničí s pojištěním Umožňuje českému investorovi získat dlouhodobé úvěrové zdroje pro realizaci investice v zahraničí. - Úvěr na zahraniční akvizici s pojištěním Umožňuje akvizici cílové společnosti českým investorem, který nemá dostatek vlastních prostředků na financování celé transakce. - Projektové financování s pojištěním je specializovaným financováním obchodních (vývozních) případů, zejména investičně náročných celků, často realizovaných formou dodání na klíč. Financování je poskytováno na riziko daného projektu.
 • Finanční a strategické poradenství Jak v podnikání dosáhnout těch nejlepších výsledků? Nabízíme komplexní ekonomické, finanční a strategické poradenství. Hledáte investora, vstupujete na burzu nebo chcete koupit či prodat firmu? Obraťte se na nás. Finanční poradenství v Erste CB Vám zajistí správné informace pro Vaše rozhodnutí a pomůže Vám k dalšímu růstu. Analýza investičních strategií, zvyšování výkonnosti, optimalizace nákladů, příprava obchodního plánu, scénáře budoucího vývoje... to vše speciálně pro Vás a Váš podnik připraví specialisté v Erste CB.
 • Dotace EU Jste přesvědčeni, že na svůj projekt nemůžete dostat dotaci? Možná se mýlíte. Chcete-li investovat v následujících až 3 letech, může být dotace pro vás až 50 %. Získáváme dotace z EU fondů a fondů EHP od roku 2000 s úspěšností přes 80 % v celkovém objemu přes 10 miliard. Budeme vás provázet celým dotačním cyklem, zajistíme dotaci i odpovídající výběrové řízení a také dotační management až do úplného závěru projektu.
Proč právě Erste Corporate Banking?

Jsme ve vedoucí pozici ve sjednávání syndikovaných, klubových, akvizičních a projektových řešení financování.

Chcete vědět více?