Chcete vědět více?

U nás získáte řešení „šité na míru“ požadavkům a potřebám v oblasti financování provozních a rozvojových plánů Vaší obce, města a instituce veřejného sektoru. Zajistíme Vám dostatek prostředků na financování plánovaných investic z cizích zdrojů. Financujte krátko- i dlouhodobé investiční projekty a rozvojové programy, předfinancování dotací a spolufinancování projektů podporovaných z fondů EU, státu a dalších institucí. Se správným výběrem způsobu financování, vhodným strukturováním a rozložením investic v čase jsou připraveni pomoci špičkoví bankovní poradci s mnohaletými zkušenostmi v oblasti komunální sféry.

Hlavní benefity

 • Jsme lídr trhu v oblasti komunálního financování a naše bohaté zkušenosti byly prověřeny již množstvím úspěšně realizovaných a financovaných projektů.
 • Nabízíme plně individuální přístup a komfortní obsluhu ve specializovaném úseku a v regionálních korporátních centrech po celé České republice.
 • Vedeme trh v objemu poskytnutých úvěrů na financování energetických projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
 • Patříme k jednomu ze dvou největších poskytovatelů úvěrů podnikatelům a firmám v České republice.
Chcete vědět více?

Vhodné produkty

 • Provozní úvěr Víte, jaké jsou Vaše pravidelné finanční nároky na provozní financování? S provozním úvěrem budete schopni poskytnou Vašim obchodním partnerům výhodnější splatnosti ale vyhnout se zároveň nepříjemným výkyvům v cash-flow.
 • Investiční úvěr Máte zajímavý investiční záměr a nedostatek volného kapitálu? Investiční úvěr nabízí pohotové a výhodné řešeni a vstřícné podmínky:
 • Syndikovaný úvěr Rádi byste získali financování v takovém objemu, popř. navýšily existující úvěry tak, že jedna banka již není schopná financování sama poskytnout? Máte více bilaterálních úvěrů u různých bank a jejich správa Vás nadměrně zatěžuje? Je složité rozdělit mezi jednotlivé financující banky zajištění? Řešením je syndikovaný (klubový) úvěr.
 • Transakce na dluhových trzích Jak se dá vydělat na dluzích? Získejte financování, které je jednorázově splaceno na konci maturity – v průběhu financování se platí pouze kupón. S novou emisí dluhopisů můžete získat dlouhodobý zdroj finančních prostředků pro refinancování vašeho stávajícího zadlužení nebo rozvoj vašich investičních aktivit. Díky emisi dluhopisů můžete dosáhnout lepší optimalizace kapitálu vaší společnosti. Naši zkušení specialisté navrhnou vhodnou strukturu emise, zajistí bezproblémový proces přípravy a umístí emisi okruhu domácích i zahraničních investorů.
 • Směnečný program Potřebujete operativně a flexibilně zajistit finanční zdroje v souladu cash-flow vaší společnosti?Zajistěte si financování prostřednictvím vydávání vlastních směnek, které mohou být následně prodány na finančním trhu. Směnečný program je alternativa klasického modelu financování, kdy jako emitent vlastních směnek si můžete zajistit potřebné zdroje dle aktuálních finančních potřeb vaší společnosti. Banka kupuje vámi vystavené směnky do svého portfolia a v případě vašeho souhlasu nabízí vaše směnky dalším investorům. Financování se realizuje prostřednictvím směnečných tranší, kdy si sami zvolíte datum emise, splatnost a objem tranše do výše schváleného objemu a konečné splatnosti směnečného programu. Banka pro vás zajišťuje kompletní administraci programu – vystavení směnek, evidenci směnek a jejich bezpečnou úschovu, zprostředkování prodeje směnek investorům a peněžní vypořádání při prodeji směnek.
 • Výpočetní a výplatní agent pro cenné papíry Hledáte komplexní zabezpečení péče o emisi vašich dluhopisů během celé doby jejich platnosti až do jejich maturity? Nabízíme vám realizaci výplat investorům vašich dluhopisů, včetně daňového ošetření, zahrnujícího mj. srážku a odvod daně a výpočty kupónů pro pohyblivé i strukturované typy výnosů. Umíme rovněž realizovat jakoukoliv peněžní výplatu (squeeze out, dividendy, pojistné plnění, atd.), včetně daňového ošetření, zahrnujícího mj. srážku a odvod daně.
 • Projektové financování Jste autorem zajímavého investičního projektu nebo se na nějakém chcete podílet, ale brzdí vás nedostatek kapitálu? Jsme připraveni poskytnout financování přizpůsobené nejen technickým a finančním podmínkám projektu, ale i optimálnímu rozdělení rizik mezi jeho případné další účastníky.
 • TOP ENVIRONMENT Plánujete nahradit Vaše stávající technologie za méně energeticky náročné? Je energetické hospodářství budov využívaných Vaší společností neefektivní? Máte zájem o snížení nákladů využíváním nejmodernějších technologií? Potřebuje váš bytový dům zateplení? Nabízíme zvýhodněné financování s možností grantu přímo určené k těmto účelům.
 • Leasing strojů a technologií Potřebujete investovat do strojů a zařízení? Zajímavým řešením je dlouhodobý finanční pronájem – finanční leasing. Předmět leasingu je ve vlastnictví leasingové společnosti, která jej i odepisuje. Po skončení leasingu máte předkupní právo k odkupu předmětu za předem dohodnutou cenu, obvykle 1.000,-Kč.
 • Leasing osobních a nákladních automobilů Co Vám přinese Finanční leasing?
 • Program financování modernizace a výměny veřejného osvětlení Je osvětlovací soustava Vaší obce v nevyhovujícím technickém stavu? Plánujete její modernizaci či kompletní obnovu? Hledáte možné úspory v rozpočtu obce? Chcete progresivně využívat moderní a úsporné osvětlovací technologie? Rádi byste zanalyzovali technický stav a možné potenciální úspory energií? Zajímá Vás investice, která se splatí z úspor, které sama vygeneruje?
Proč právě Erste Corporate Banking?

Jako první na trhu uvádíme programy s vysokou přidanou hodnotou v oblasti financování energeticky úsporných projektů.

Chcete vědět více?